OFFLINE | intro | a hónap nyertese
a hónap nyertese
  (2005. szeptember)
Kezeket a magasba! Egy-kettő! Egy-kettő! És most mindenki együtt! Tisz-tel-et az i-dő-sek-nek! Tisz-te-let az ősz-haj-szá-lak-nak! Köszönjük! Nagy taps!

   
a hónap nyertese
  (2005. augusztus)
A nyár még sokáig tart, sőt lesz jövőre is – szólt a Kádár-korszak eseménytelenségét legjobban öszszefoglaló reklám.

a hónap nyertese
  (2005. július)
Új(kő)kori Magyar Köztársaságunk negyedik elnöki ciklusában a harmadik államfőjét választotta a Tisztelt Ház. Nem is akárhogyan.

   
a hónap nyertese
  (2005. június)
Nem mindennap történik meg az emberrel, hogy a sajtóból értesül róla: pártja jó eséllyel alelnökké fogja választani.

a hónap nyertese
  (2005. május)
Iga­zán si­ke­res idő;szak áll a sza­bad de­mok­ra­ták el­nö­ke mö­gött.

   
a hónap nyertese
  (2005. április)
Iga­zán nem pa­nasz­kod­hat a kor­mány­za­ti jó­in­du­lat és a vál­lal­ko­zás-ba­rát jo­gi kör­nye­zet hi­á­nyá­ra Zwack Pé­ter, volt or­szág­gyű­lé­si kép­vi­selő.

a hónap nyertese
  (2005. március)
Az adó­ha­tó­ság an­­nyi há­nyat­ta­tás, adat­má­so­lás, uni­ós adó­szám, azon­na­li in­kas­­szó és vis­­sza­tar­tott ÁFA után a je­lek sze­rint vég­re jó ke­zek­be ke­rül.

   
a hónap nyertese
  (2005. február)
A szocialisták ifjú reménysége tovább folytatja menetelését: az MSZP alelnöki székének elnyerése, majd gyermek- és ifjúságpolitikai kormánymegbízotti kinevezése után most már a kormány népesedés-politikájáért is ő felel.

a hónap nyertese
  (2005. január)

   
a hónap nyertese
  (2004. december)


  1    2    3    4  

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”