OFFLINE | Benkő Levente

  (2007. július)
Csömöre van a magyar belpolitikától? Töltsön el néhány napot a Dambovita-parti Párizs vasbeton kulisszái mögött, s visítva fog visszabocsáttatást kérni a magyarországi antiszemita veszélyről írt jubileumi egymilliomodik Népszabadság-publicisztika, a plebejus politika és Hiller Pista reformértekezéseinek hazai világába.

   

  (2006. augusztus)
Immár a nemzeti témában hagyományosan kezeit tördelő hazai baloldali kormányzat is hallatni kényszerült a hangját az újdonsült szlovák koalíció politikusainak magyarellenes ámokfutása miatt. Pozsony magatartása azt is jelzi: a kisebbségi magyar politizálás lehetőségei az elmúlt tíz év viszonylagos „konjunktúrája” után ismét beszűkülhetnek a szomszédos országokban.


  (2006. február)
A legtöbbünknek semmit nem mond ez a szó: manele. Aki azonban akár csak egyszer is hallotta, egy életre elfelejti Kaczor Ferit, Bunyós Pityut és a Fásy-mulató többi sztárját.

   

  (2006. február)
Meglehet, évtizednyi Csipkerózsika-álom – vagy inkább vergődés – után a brit konzervatívok számára megjelent a fény az alagút végén.

külpolitika
  (2005. november)
Budapest részéről: elsőként ratifikált román EU-csatlakozás és a kétoldalú viszonyt terhelő kínos kérdések teljes mellőzése. Bukarest részéről: nyájas fogadtatás, majd orvul leszavazott kisebbségi törvénytervezet három nappal később. Papírforma szerint alakult a közös magyar–román kormányülés mérlege.

   

  (2005. augusztus)
„A románok szeretik hazájukat Európa szívéhez hasonlítani. Ha a hasonlat igaz, akkor Európa súlyos szívelégtelenséggel küzd” – a UPI amerikai hírügynökség kezdte így egyik, a bukaresti politikáról jegyzett malíciózus tudósítását pár évvel ezelőtt.

vezér
  (2005. június)
Nemrég e címmel közölt tudósítást egy befektetési kérdésekre specializálódott német hírportál, megjegyezve, hogy a korlátozott devizatartalékok és a csökkenő befektetések miatt a térség országai közül a legnagyobb kockázatot épp hazánk mutatja fel.

   

  (2005. május)
Programalkotással telt az MSZP és a kabinet hétvégéje. Szombaton a szocialista választmány szólított fel a vidéki Magyarország újrafelfedezésére, „tízezer lépés” megtételére. (Már tízezer lépés. Népszabadság, 2005. április 25.)


  (2005. április)
A zsi­ge­ri Ame­ri­ka-el­le­nes­ség hát­rá­nya­i­ról és a ma­gyar dip­lo­má­cia kes­keny ös­vé­nyé­ről is szó esett az UFi ál­tal szer­ve­zett, az Egye­sült Ál­la­mok­ról szó­ló ke­rek­asz­tal-be­szél­ge­té­sen, ahol a kér­dés há­rom szak­ér­tő­je, Or­bán Ani­ta, Magyarics Ta­más és Megyesy Je­nő vi­tat­ta meg az at­lan­ti kap­cso­la­tok hely­ze­tét.

   
kultúra
  (2005. április)
Az idei már­ci­us 15-i ki­tün­te­tet­tek lis­tá­ját vé­gig­fut­va elé­ge­det­ten nyug­táz­tuk, hogy egy lo­vag­ke­resz­tecs­ke ere­jé­ig Avar Já­nos is ré­sze­sül­he­tett a Nagy Szociálliberális Tá­bor­tűz me­le­gé­ből.


  1    2    3  

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”