OFFLINE | Czotter András

  (2005. november)
Nem baj, ha nem minden estéd végződik úgy, hogy az éppen aktuális playmate eléd térdelve húzza le a még füstölgő veszkócsizmát a lábadról, miközben a háttérben lángra kap a Lamborghinid. De egy menő bőrkabát, egy kis fekvőzés és egy fekete kupé BMW csak a menőpasi-imázshoz elegendő. Több kell, ha menő rosszfiú akarsz lenni.

   

  (2005. április)
A ja­nu­á­ri reg­ge­le­ken út­ban Donovaly fe­lé már a Hun­gá­ria kör­úton fel­ve­szi a sí­e­lős nap­szem­üve­get. Hét­köz­nap a boardos sap­ká­ját hord­ja, mí­nusz tíz fok­ban is nyi­tott bőr­ka­bát­ban jár, a konditeremben már csak szál­ká­sít. Ő ko­runk hő­se, az imázsépítő.


  (2005. április)
Manapság már az imázsépítés kon­zer­va­tív esz­kö­zei kö­zé so­rol­hat­juk az év­ti­ze­dek óta nép­sze­rű test­épí­tést. Kü­lö­nö­sen drasz­ti­kus vol­ta mi­att ki­fi­no­mult ar­cu­la­tok ki­ala­kí­tá­sá­hoz nem, vagy csak mér­sé­kel­ten aján­lott. Má­ra ré­gi, klasszi­kus­nak ne­vez­he­tő iden­ti­tá­sok fel­vo­nu­lá­sá­nak szín­hely­évé vált.

   

  (2004. december)


  (2004. december)
Dunaharaszti városa november vége óta végre jelentős regionális gazdasági szerepet tölt be a budapesti agglomeráció déli részén. „Árérzékeny” jelzővel kategorizált polgártársaink oszlopok alatt egyensúlyozva hordják haza a negyven forintos lengyel ásványvizet, kartonszám az ismeretlen eredetű tejcsokoládét és raklapemelővel (közismertebb nevén “békával”) a mellékhatásoktól sem mentes negyvenkilenc forintos dobozos sört. Belevetettük magunkat a magyar kereskedelmi élet sűrűjébe és ellátogattunk a fővároshoz legközelebb megnyílt dunaharaszti egységbe.

   

  (2004. október)
Szép párbajtőröző olimpikonunk, Mincza-Nébald Ildikó meccse után sok összecelluxozott távirányító végleg befejezte földi pályafutását. A csalódást még nem heverte ki teljesen, de interjúra már vállalkozott.


  (2004. augusztus)
Háromezer fölé nem pörgetjük, az érdi emelkedőn visszakapcsolunk, a kanyart óvatosan vesszük és törlesztő részletek felől érdeklünk. Három év után pedig eladjuk.

   

  (2004. július)
Ami­kor a csopperes, a ví­zi­lab­dá­zó és a mi­xerfiú is el­csen­de­sül né­hány perc­re, mikrotangák tu­laj­do­no­sai le­gel­te­tik sze­mü­ket a szál­kás hát­iz­ma­i­don, ak­kor, nos ak­kor meg­ér­kez­tél a part­ra te, a ször­fös srác.


  (2004. június)
Bár az öt­tu­sa­ver­se­nyek vég­ered­mé­nyé­re a sport­ág ös­­sze­tett­sé­ge mi­att ne­héz jól tip­pel­ni, én még­is fel­ten­nék egy sze­ré­nyebb ös­­sze­get Ba­logh Gá­bor öt­tu­sá­zó vég­ső győ­zel­mé­re az athé­ni nyá­ri olim­pi­ai já­té­ko­kon. 1998-ban rob­bant be a vi­lág él­me­ző­nyé­be, és az­óta is a leg­job­bak kö­zött tartják számon.

   
sport
  (2004. április)
A magyar ralibajnokság vagy a Formula-1 itthoni népszerűsége is bizonyítja, hogy sok tízezer ember „szenved” Magyarországon sebességmámorban. A legelszántabbak választása gyakran a raliautózásra esik, pedig van olcsóbb és biztonságosabb autósport is. Ez pedig a gokart. A gokartozás az autóversenyzés első lépcsőfoka. A bohókás külső ellenére a gokart egy vérszomjas fenevad.


  1    2  

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”