OFFLINE | polgfilter | Doromboló cicus-díj
Doromboló cicus-díj
  (2005. szeptember)
Cicuskánk némán osont be a szerkesztőségünk nehéz vasajtaja és az ajtópánt közötti szűk résen és tette le elénk a nagy szerkesztőségi asztalra puha tappancsaival ehavi nomináltját.

   
Doromboló cicus-díj
  (2005. augusztus)
(Gyurcsányék a vietnámi párával küszködtek, Blikk 2005. július 22.)

Doromboló cicus-díj
  (2005. június)
Szevasz, Zoli, Mester Ákos vagyok. Nem azért hívlak, hogy kibéküljünk, maradhatunk nyugodtan haragban, jól van ez így. Azért telefonálok, hogy gratuláljak a tokaji riportsorozathoz; karakán, bátor, szép munka.

   
Doromboló cicus-díj
  (2005. május)
Az el­múlt hó­nap­ban szo­kat­la­nul szűk me­zőny so­ra­ko­zott fel a ván­dor­dí­jun­kért fo­lyó ver­seny­ben.

Doromboló cicus-díj
  (2005. április)
Áp­ri­li­si Ci­cu­sun­kat a Va­sár­na­pi Hí­rek „Le­ve­let ho­zott a pos­tás...” ro­va­tá­nak név­te­len­ség­be bur­ko­ló­zó szer­kesz­tő­je ér­de­mel­te ki a 2005. már­ci­us 13-ai szám­ban nyúj­tott tel­je­sít­mé­nyével.

   
Doromboló cicus-díj
  (2005. március)
Pszi­cho­ló­gu­sok sze­rint az em­ber­ről nem­csak öl­tö­ze­te, ki­né­ze­te árul­ko­dik, ha­nem az is, hogy fest a mun­ka­he­lye – ír­ja ezt Fo­dor Bo­ri a feb­ru­ár 24-i Blikk­ben.

Doromboló cicus-díj
  (2005. február)
A Népszava újságíróit lehetőség szerint nem nagyon részesítjük díjunkban, hiszen a lapnál nincs túl nagy sportértéke a nyalakodási teljesítményeknek. Most mégis nyomós okunk van arra, hogy februári Cicusunkat a szellemi műhely egyik kevésbé ismert alkotójának, Podhorányi Zsoltnak adományozzuk.

   
Doromboló cicus-díj
  (2005. január)
A magát megnyerő spártaisággal csak „mÉrtékadó hírforrásként” meghatározó, Jáksó László főszerkesztette stop.hu stábjának legfényesebb csillaga kétségkívül Dr. Tucker Tamás. Átgondolt és visszafogott publicisztikáin véghetetlen jóindulat és jámborság sejlik át.

Doromboló cicus-díj
  (2004. december)

   
Doromboló cicus-díj
  (2004. október)


  1    2    3  

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”